Politiechef over openbaar maken rapport vuurwerkramp Enschede

dinsdag 12 juli 2016

Apeldoorn / Enschede - 'Weinig onderzoeken hebben meer impact gehad op slachtoffers, getuigen en eigenlijk de hele samenleving, dan het onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede', aldus Stoffel Heijsman, politiechef Oost-Nederland. 'Het onderzoek was complex en omvangrijk en omvatte veel facetten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het optreden van de politie grote aandacht krijgt van nabestaanden, betrokkenen, het publiek, de politiek en de media. Het onderzoek heeft van de politie enorme inzet gevraagd en was gericht op waarheidsvinding, zodat slachtoffers en nabestaanden duidelijkheid zouden krijgen over wat heeft geleid tot deze ramp. Het onderzoek heeft overigens ook enorme impact gehad op de rechercheurs en hun inzet en passie staan buiten twijfel.

Jammer genoeg hebben alle inspanningen niet geleid tot een glashelder beeld van de oorzaak. Hierdoor zijn vragen volgens sommigen vijftien jaar na dato niet afdoende beantwoord. Dit lijkt mij de reden dat er door sommigen gevraagd is om openbaarmaking van een onderzoek door het bureau Interne Zaken van het voormalige politiekorps Gelderland-Midden (uit 2004).

Door dit bureau is op verzoek van de burgemeester van Enschede onderzoek gedaan naar een aantal aspecten in het onderzoek van de vuurwerkramp. Naar aanleiding van die eerdere rapportage is de rijksrecherche een onderzoek gestart.

Uit deze rapportage kwam onder meer naar voren dat er op een niet-professionele wijze met een sporendrager (een rode sportbroek) is omgegaan. In het rapport wordt omschreven dat de broek mogelijk gecontamineerd was en dat deze uitgesloten zou zijn als bewijsmiddel als dit bekend zou zijn geweest ten tijde van de rechtszaak. De rijksrecherche concludeerde anders en dit werd later ook nog eens bevestigd door de nationale ombudsman.

Deze conclusies liggen in lijn met een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut. Daarin is een oordeel gegeven over de omgang met het bewijsstuk (de rode broek) en de  gevolgen daarvan in de bewijsvoering. Op grond daarvan heeft de rechter de broek als bewijsstuk meegenomen in zijn oordeelsvorming. Het Gerechtshof heeft gesteld, dat "zelfs als er met de broek grappen zijn uitgehaald, de sporen op de broek daardoor toch niet zijn veroorzaakt".

Overigens sluiten de verklaringen die door betrokkenen bij dat incident zijn afgelegd niet op elkaar aan, waardoor een gebrekkig beeld ontstaat van wat er zich heeft voorgedaan.

Deze rapportage is een interne rapportage en om die reden niet openbaar gemaakt. Begin mei sprak de rechter uit dat dit rapport uiterlijk 19 juli openbaar gemaakt moet worden en aan dat besluit geven we natuurlijk gehoor."

Stoffel Heijsman, politiechef Oost-Nederland

bron: politie.nl | Categorie: overlast-vandalisme


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Beekbergen | 112 alarmeringen Beekbergen | Goedkoop Tanken in Beekbergen | Supermarkten in Beekbergen | Weerbericht Beekbergen